Velkommen til Phoenix Trading

Om Phoenix Trading

Phoenix Trading ble opprinnelig stiftet i 1958, under navnet Laboglass. Selskapet ble drevet som et spesialfirma innen industriell glassblåsing for hermetikkindustrien i Norge, som var sterkt representert på Vestlandet. Mot slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet fikk olje- og petroleumsindustrien for alvor fotfeste i Stavanger. Som følge av dette ble selskapet reorganisert i 1976 for å kunne betjene dette nye markedet med både laboratorieutstyr generelt, og mer spesialiserte løsninger innenfor cement- og mud-testing.

 

Selskapet ble i 2001 reetablert under navnet Phoenix Trading AS.

 

Kundebasen består i dag hovedsakelig av selskaper innenfor olje- og gassindustrien, men vi har også kunder i utdanningssektoren, næringsmiddelkontroll, vann og avløp, bygg og anlegg, med flere.

 

Vårt mål er å levere et produkt som møter kundens krav både for både dagens og morgendagens behov. Firmaet har som mål å være ledende innen vårt forretningsområde både lokalt og nasjonalt, samtidig som vi ivaretar våre kunder internasjonalt. Vi leverer stort sett til sluttbruker, men også gjennom distributører og samarbeidspartnere.

 

Vi har også et velutstyrt serviceverksted, hvor vi tilbyr reparasjon, kalibrering og vedlikehold av våre instrumenter.